Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 82.615,00 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  41.307,50 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !

Η επιχείρηση δραστηριοπείται στο χώρο της εμπορίας ειδών υγιεινής, υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο, επιδιώκοντας την βελτίωση και τον εκσυχρονισμό του εξοπλισμού της, την επέκταση του στόλου της, επιτυνχάνοντας να αυξήσει το πελατολόγιο της και τα κέρδη της !

Η επιχείρηση κατά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος προχώρησε σε δαπάνες που αφορούν:

  • Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων εντός του χώρου τύπου ΚΛΑΡΚ
  • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού capital για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών, ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος eshop, ανάπτυξη ιστοσελίδας και προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Προμήθεια Υδραυλικού Βραχίονα – ΓΕΡΑΝΟΣ συναρμολογούμενος
  • Προβολή ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες
  • Δημιουργια νέων θέσεων απασχόλησης

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !