Ανάπτυξη επιχειρήσεων- Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Η CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων, από την υποβολή, την παρακολούθηση έως και την τελική επαλήθευση των έργων, μπορεί να παρέχει όλες τις ιδέες, τις λύσεις και τις συμβουλές.

Σκοπός είναι η δημιουργία στρατηγικής για ταχεία ανάπτυξη των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών ανάπτυξης γίνετε ακόμη πιο επιτακτική σε περιόδους οικονομικής κρίσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εφαρμόσουν καινοτόμες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και νέους τρόπους προώθησης τους, θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν σε ξεπερασμένα μοντέλα λειτουργίας.

Επιδοτήσεις, επιδοτούμενα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα Αναπτυξιακά Εργαλεία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κοινοτικά πλαίσια στήριξης, αναπτυξιακός νόμος, Leader, καινοτομία, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα. Εκφράσεις γνωστές και πολυχρησιμοποιημένες τις τελευταίες δεκαετίες στον επιχειρηματικό κόσμο.

Αφορούν τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Επενδύοντας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε καινούργιο εξοπλισμό, σε μελέτες πιστοποιήσεις σε ανταγωνιστικά εργαλεία και καινοτόμα προϊόντα, αποσκοπούμε στην βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του πελάτη και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας.

Εδώ, όλα τα μέλη της εταιρείας CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Oρίζουμε ξεκάθαρα το όραμα, την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης τους.
 • Ανακαλύπτουμε τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται η καινοτομία και πως μπορεί να εφαρμοστεί.
 • Καταγραφή μιας νέας καινοτόμου στρατηγικής με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 • Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης.

 • Η τεχνογνωσία να γίνει εγχειρίδιο λειτουργίας.

 • Θέτουμε δείκτες απόδοσης της εταιρείας.

 • Ανάπτυξη και παρακολούθηση ομάδας εργαζομένων υψηλής απόδοσης.

 • Εφαρμογή συστημάτων μεγιστοποίησης των πωλήσεων.

 • Eφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών.

Προσφέρουμε:

 • 1. Σχεδίαση και διαχείρηση έργων

  2. Τεχνογνωσία

  3. Εμπειρία

  4. Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς

  5. Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων

  6. Ταχύτητα

  7. Ευελιξία

  8. Αποτελεσματικότητα


  Η ακρίβεια, η γνώση και η εμπειρία στον κλάδο αυτό αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

We work together, we grow together

Ζητήστε προσφορά

Η εταιρεία CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι από τις παλαιότερες εταιρείες στο Ηράκλειο με αντικείμενο τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Με ποσοστό επιτυχίας άνω του 85% αναλαμβάνουμε την υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν: