Λογιστική & Φορολογική Υποστήριξη Νομικών οντοτήτων & Φυσικών προσώπων

Οι έντονες και συνεχείς εξελίξεις στον εργασιακό τομέα δεν απαιτούν μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες με διαρκή ενημέρωση στις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές.

Άλλωστε, η κινητήρια δύναμη της επιχείρησης μας είναι οι συνεργάτες μας οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος της επιχείρησης και των εργαζομένων σας, αποτελώντας το σημαντικότερο και πιο αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας σας για τη επίτευξη των στόχων.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας σε συνδυασμό με τον τελευταίο τεχνολογικό εξοπλισμό, σας παρέχει πλήρη τήρηση και λογιστική επίβλεψη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ειδικότερα, σας παρέχουμε τις παρακάτω λογιστικές υπηρεσίες:

Λογιστικές υπηρεσίες – Τήρηση βιβλίων (΄Β & ΄Γ κατηγορίας)

 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε συχνές αλλαγές και τροποποιήσεις. Η αξιολόγηση της σημαντικότητας των επερχόμενων μεταβολών, η κατανόηση του πεδίου εφαρμογής τους αλλά και η  επιτυχημένη ενσωμάτωσή τους στον οργανισμό, απαιτεί γνώση και κατάρτιση.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρίας μας ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία έτσι ώστε να σας προτείνουν τις βέλτιστες επιλογές για τη φορολογική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε στην εταιρία σας.

Μέσω προβλέψεων, οδηγούμε σε ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις, επιτυγχάνοντας τη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης. Εκμεταλλευόμαστε την υπάρχουσα νομοθεσία και τη χρησιμοποιούμε προς όφελος σας! Οι φορολογικοί έλεγχοι απαιτούν εχεμύθεια, γνώση, διακριτικότητα και λεπτούς χειρισμούς. Η εμπειρία μας των 25 ετών, σας εγγυάται ότι θα χειριστούμε την υπόθεση σας με απόλυτη εχεμύθεια και μέσω κατάλληλων χειρισμών θα φέρουμε σε εσάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μελετούμε σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, αναλύουμε τα οικονομικά αποτελέσματα και παρέχουμε συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για το σωστό φορολογικό σχεδιασμό.  Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και είμαστε συνεχώς δίπλα σας για να αντιμετωπίσουμε κάθε φορολογικό ζήτημα που απασχολεί την εταιρίας σας.

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλέςσε φορολογικά ζητήματα νομικών προσώπων, αντιμετωπίζουμε φορολογικούς ελέγχους και συμβάλλουμε στη διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων και ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις.

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα κάθε είδους επιχείρηση με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεών της, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα αλλά και την ανάπτυξή της.

Από το 1998 έχουμε βοηθήσει δεκάδες επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Ζητήστε προσφορά