Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι εταιρεία συμβούλων παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης οφειλών και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
  • Δραστηριότητες επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
  • Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών.

Η εταιρεία έχει έντονη δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα εδώ και 25 χρόνια.

Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων βοηθώντας οργανισμούς κάθε μεγέθους και κατευθύνσεως να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των πιθανών αναγκών της επιχείρησής σας.

Σχεδιάζει και υλοποιεί με αποτελεσματικότητα για τους πελάτες της, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις.

Η αξία αυτή δεν είναι μόνο οικονομική… Είναι ευημερία και πρόοδος για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στόχοι-Επιτυχίες-Γιατί Εμάς

Η εταιρία CRITIDA IKE έχει ώς κύριο στόχο μια αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών, σε εταιρείες όλων των κλάδων, και κάθε μορφής έχοντας την γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευση  και με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων διοίκησης  και τεχνολογιών:

  • Υψηλή κατάρτιση σε φορολογικά θέματα, με πάνω από 25 χρόνια λογιστική και φορολογική υποστήριξη νομικών οντοτήτων κάθε μορφής.

  • Περισσότερα από 300 υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδοτήσεις μέσω επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών νόμων με ποσοστό επιτυχίας άνω του 75%.

  • Αναζήτηση και εύρεση κεφαλαίων μέσω επενδυτών ή έκδοσης επιχειρηματικών Δανείων.

  • Παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και συνεργαζόμαστε με μεγάλα δικηγορικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες.

  • Κατά τη διάρκεια της κρίσης αναπτύξαμε μοντέλα διοίκησης και τόνωσης ρευστότητας και διαμόρφωσης budget, αναλαμβάνοντας την παρακολούθησή τους.

  • Στόχος μας η συνεχής ενημέρωση των πελατών μας για την θέση της επιχείρησης, την αναλογία Εσόδων-Δαπανών, την αύξηση ρευστότητας, και την σταδιακή ανάπτυξη τους στην αγορά.

Μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία...

Η εταιρεία CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επιλέγει τους μόνιμους συνεργάτες με γνώμονα την συνέπεια, την γνώση, αλλά κυρίως τους στόχους και το όραμα της εταιρείας

Παρέχει συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση στα στελέχη της, σε ένα άρτιο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Κάθε εργαζόμενος της εταιρίας γνωρίζει ότι κάθε πελάτης αλλά και κάθε εργασία είναι ξεχωριστή.

Η ομάδα μας

Ανδρεαδάκης Γεώργιος του Ιωάννου

Κάτοχος Πτυχίου Μελετητού  Α΄ τάξεως του  Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Λογιστής Ά τάξης
Ειδικευμένος στην σύνταξη μελετών και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  για οργανισμούς  & επιχειρήσεις.

Οικονομολόγος με επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης των επιχειρήσεων , με εξειδικευμένες γνώσεις στο Management, στις στρατηγικές Marketing και στην λογιστική και ελεγκτική διαδικασία.

Έχει ειδικευθεί στην οργάνωση – διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, στο σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής όπως επίσης και στην αξιολόγηση συστημάτων πληροφορικής για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε περιβάλλον multiuser.

Είναι σύμβουλος ανωνύμων εταιρειών σε θέματα επιχειρησιακού προγραμματισμού ,εσωτερικού ελέγχου , χρηματοοικονομικής ανάλυσης, cash flow management , ανάλυσης Ισολογισμών και Οικονομικών Μεγεθών των επιχειρήσεων, λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για αναπτυξιακούς νόμους και Ευρωπαϊκά προγράμματα

Υπήρξε μόνιμος εισηγητής του ΕΛΚΕΠΑ, ΕΕΔΕ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε επιμορφωτικά σεμινάρια αλλά και πολλών επιχειρήσεων σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια επιμόρφωσης(Σ/Μ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ, ΜΙΝΟΣ IMPERIAL HOTEL, κλπ).

Από τον Μάϊο 1997 έως τον Αύγουστο 1997 παρακολούθησε στο ΤΟΚΥΟ μέσω μιας υποτροφίας, το πρόγραμμα HRTP (Human Resource Training Program) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΙΑΠΩΝΙΑ.

Με εργατικότητα, συνέπεια και επιμέλεια φροντίζει να συνδυάζει πάντα την επαγγελματική ενασχόληση με την διαρκή επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ανδρεαδάκης Στυλιανός του Γεωργίου

Οικονομολόγος, Λογιστής Ά τάξης
Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Aπόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος
«Διαχείριση Κινδύνων και κεφαλαίων» (RISK MANAGEMENT).

Γνωρίζει άριστα τις διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων και έχει πολυετή εμπειρία στην Κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών για επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016.
Είναι κάτοχος πιστοποίησης “VALUE INVESTING CERTIFICATE” με το οποίο εξειδικεύτηκε στην Οικονομική Διεύθυνση επιχειρήσεων (Διαχείριση ρευστότητας, budget, cash-flow,λογιστική εποπτεία, χρηματοοικονομικές συμβουλές) αλλά και στα τραπεζικά ζητήματα (Χρηματοδοτήσεις, αναδιαρθρώσεις, ρυθμίσεις, κόκκινα δάνεια).

Λαδουκάκη Βασιλεία του Ιωάννη

Οικονομολόγος, Λογιστής Ά τάξης,
Mεταπτυχιακό δίπλωμα στην Λογιστική και ελεγκτική
του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηρακλείου.

Διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξης  με εξειδίκευση στη λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων, στην εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών και στο Φορολογικό δίκαιο. Υπεύθυνη  στον τομέα της λογιστικής κάλυψης και εφαρμογή λογιστικών προτύπων και ελέγχων των πελατών. Γνωρίζει άριστα θέματα μισθοδοσίας και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Μετράει ήδη 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, και την χαρακτηρίζει η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η εργατικότητα.

Σπυριδάκης Πέτρος του Δημητρίου

Οικονομολόγος,  πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Ηρακλείου.

Εξειδικευμένος σε θέματα Marketing, συστημάτων εμπορικής διαχείρισης και ανάλυσης πωλήσεων.

Ασχολείται με την σύνταξη επενδυτικών σχεδίων και την παρακολούθηση και υλοποίηση επενδυτικών έργων, μόνιμο στέλεχος της εταιρείας CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και marketing της εταιρείας.

Χαρακτηριστικά του είναι η συνέπεια, η εργατικότητα και η επίτευξη στόχων.

Μπενάρντ Λιξάλα του Τίμου

Τελειόφοιτος στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εξειδικευμένος σε θέματα εκπόνησης μελετών για νέες επενδύσεις.

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία 4 ετών σε Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ και Leader.

Χαρίκλεια Μαργαριτάκη του Ιωάννη

Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βαθμός πτυχίου 7,38

Απασχολείται σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα.

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία ενός έτους σε Λογιστικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας.

Φουκαράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο , Μεταπτυχιακό στο Nottingham Trent University στην Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Δεύτερο μεταπτυχιακό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Εξειδικεύεται στον κλάδο της μισθοδοσίας.

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία 20 ετών σε φορολογικά και λογιστικά θέματα.
Εργάστηκε τα 10 πρώτα έτη ως μισθωτός λογιστής σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και έπειτα για 10 έτη άσκησε το επάγγελμα λογιστή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ουσταμανωλάκη Ευφροσύνη του Σπυρίδων

Διαθέτει πολυετή εμπειρία και γνώση στην καταχώρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων και υποβολή ΦΠΑ.

Έχει εργαστεί από το 1989 έως σήμερα σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Πελατολόγιο

Είπαν για εμάς

Η πολυετής συνεργασία μας στηρίζεται στον επαγγελματισμό, τον σεβασμό, την έγκαιρη ενημέρωση, την άμεση ανταπόκριση, την κατανόηση και στις ανθρώπινες και φιλικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Ι&Γ Θεοδωράκης Ο.Ε.

Η ομάδα της CRITIDA με τον επαγγελματισμό και την συνέχεια της μας στηρίζει σε όλα τα στάδια της Εταιρείας μας.

Noima hospitality Consulting

Το άριστα καταρτισμένο προσωπικό, η άμεση επαφή και η πολυετή πείρα είναι η άποψη που σχηματίζει κάποιος μόλις έρθει σε επαφή με την CRITIDA IKE.

Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ

Πάρα πολύ ενημερωμένοι, εξυπηρετικοί, συνεπής, ευγενικοί και πρόθυμοι.

ΗΛΚΕ Ο.Ε.

Μία εταιρεία με υψηλά στάνταρ στον χώρο που δραστηριοποιείται.

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΚΛΟΣ

Είναι μια σοβαρή επιχείρηση και διαθέτει στελέχη με εμπειρία και επαγγελματισμό.

PISKOPIANO VILLAGE

Άψογη συνεργασία και άριστος επαγγελματισμός, με συνέπεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.

We would like to thank you for your excellent support, experience, technical expertise and cooperation

SINN Power

Πλήρως καταρτισμένο προσωπικό. Άμεση εξυπηρέτηση,  έγκαιρη και έγκυρη  ενημέρωση.

Οικογένεια ΛΥΡΑΚΗ

Οργανωμένη και ενημερωμένη επιχείρηση! Πάντα πρόθυμη να βοηθήσει και να συμβουλεύσει! Όλο το προσωπικό ευγενέστατο και εξυπηρετικό.

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ

Εδώ και πάνω από 20 χρόνια δίπλα μας! Άψογα καταρτισμένοι σε κάθε είδους φορολογικά θέματα! Άριστη συμβουλευτική υποστήριξη.

Minos Imperial