Αναπτυξιακός Νόμος “Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη”

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και κύρος την υποβολή επενδυτικών σχεδίων καθώς και δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν.

Αναπτυξιακός Νόμος “Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη”

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και κύρος την υποβολή επενδυτικών σχεδίων καθώς και δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν.

Σχετικά Άρθρα