Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 37.208,42 €

13 Φεβρουαρίου, 2024|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 37.208,42 €

Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ''Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων'', εντός του προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα'' με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 37.208,42 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 18.604,21 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων
[Περισσότερα...]

Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 184.500,00 €

5 Φεβρουαρίου, 2024|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 184.500,00 €

Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ''Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων'', εντός του προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα'' με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 184.500,00 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 91.665,24 € υπό την παρακολούθηση των
[Περισσότερα...]

Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 162.791,03 €

1 Φεβρουαρίου, 2024|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 162.791,03 €

Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ''Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές'', εντός του προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα'' με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 162.791,03 € και
[Περισσότερα...]

Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 172.007,30 €

30 Ιανουαρίου, 2024|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 172.007,30 €

Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ''Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές'', εντός του προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα'' με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 172.007,30 € και
[Περισσότερα...]

Ολοκλήρωση Προγράμματος ”ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό” επένδυσης ύψους 80.087,24 €

17 Ιανουαρίου, 2024|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Προγράμματος ”ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό” επένδυσης ύψους 80.087,24 €

Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ''ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό'' , εντός του προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία'' με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 80.087,24 € και έλαβε
[Περισσότερα...]

Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 126.628,59 €

16 Ιανουαρίου, 2024|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Προγράμματος ”Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” επένδυσης ύψους 126.628,59 €

Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ''Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων'' με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 126.628,59 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 63.314,30 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της
[Περισσότερα...]