Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 86.078,80 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  34.431,52 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !

Η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό και λιανικό εμπόριο λιπασμάτων, ζωικών και φυτικών λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων
υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο, επιδιώκοντας την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της , τον εκσυγχρονισμό της και την επέκταση του στόλου της, με στόχο την ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών της, την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της !

Κατά την υλοποίηση του έργου προχώρησε σε διαμόρφωση και αναβάθμιση του χώρου , με τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου , φοινικόδενδρων και φυτωρίων στον περιβάλλων χώρο και εγκατάσταση νέων υδροροών αλουμινίου.
Ακόμη, προμηθεύτηκε με ερμάρια αποθήκευσης, βιβλιοθήκες μελαμίνης και πάγκο εργασίας.
Εξοπλίστηκε με ένα σύγχρονο επαγγελματικό VAN νέας τεχνολογίας με ευρύχωρο εσωτερικό χώρο για εύκολη μεταφορά των εμπορευμάτων της, με χαμηλή κατανάλωση και εκπομπή ρύπων.
Και τέλος, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !