Πελάτης μας που διαθέτει φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 74.852,06 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  37.426,03 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !

Η επιχείρηση όπου δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης θετικών και θεωρητικών επιστημών, υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο, επιδιώκοντας την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και τον εκσυχρονισμό της και πετυχένοντας να αυξήσει το πελατολόγιο της και τα κέρδη της !

Η επιχείρηση κατά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος προχώρησε σε δαπάνες που αφορούν:

  • Αντικατάσταση φωτιστικών με νέους λαμπτήρες led ενεργειακής σήμανσης Α+
  • Κάμερες ασφαλείας και σύστημα παρακολούθησης στον χώρο της επιχείρησης
  • Νέος τεχνολογικός Εξοπλισμός ΤΠΕ που περιλαμβάνει βιντεοπροβολέα με προτζέκτορα, φωτοτυπικό, laptop, διαδραστικούς πίνακες, διαδραστικές οθόνες, inucleus, πλατφόρμα διαδικτυακών μαθημάτων, κατασκευή και σχεδιασμός ιστοσελίδας
  • Εξοπλισμός γραφείου με την προμήθεια καθισμάτων και τραπεζιών
  • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !