Για πελάτη μας που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, ειδών υγιεινής διατροφής και καλλυντικών υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προυπολογισμό 315.562,41 € και ποσοστό ενίσχυσης 40 %. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την ίδρυση νέου υποκαταστήματος για την επιχείρηση και έχει ως στόχο την προμήθεια κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού, τις απαιτούμενες κτιριακές εργασίες για την αναβάθμιση και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου και περιβάλλοντος χώρου και την αγορά μεταφορικού μέσου.