Για πελάτη μας που δραστηριοποείται στον κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 1.000.000,00 € και ποσοστό ενίσχυσης 50 %. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση του στόλου της επιχείρησης μέσω της αγοράς νέων οχημάτων σύγχρονης τεχνολογίας με χαμηλούς ρύπους και ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων, τα οποία θα διατίθενται προς ενοικίαση.