Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 57.643,38 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  28.821,70 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !

Η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων φύλλων, μεμβρανών και ταινιών σε ρολά και την κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο, επιδιώκοντας την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, τον εκσυγχρονισμό της και την αύξηση του πελατολογίου της, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της και του περιθωρίου κέρδους της !

Η επένδυση αυτή είχε ως βασικό χαρακτήρα τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης με την αγορά και τη χρήση νέου μηχανήματος και εξοπλισμού, καθώς επίσης και με την ψηφιακή προβολή της. Το μηχάνημα laser, το οποίο προμηθεύτηκε η επιχείρηση είναι κατάλληλο για την κοπή και την χάραξη πολλών διαφορετικών υλικών από μέταλλο μέχρι πλαστικό, και από δέρμα μέχρι γυαλί.
Σύμφωνα με την παραπάνω προσθήκη, η επιχείρηση αύξησε την προστιθέμενη αξία στα τελικά προϊόντα της, γεγονός που του της επίτρεψε να είναι παράλληλα και πιο ανταγωνιστική. Ακόμη, προχώρησε σε προωθητικές ενέργειες μέσω ψηφιακής προβολής και διαφήμισης  σε social media και στο επιχειρησιακό site.
Και τέλος, η επιχείρηση δημιούργησε μια νέα θέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω , η επιχείρηση διασφάλισε :

α) αύξηση των πωλήσεων της
β) διατήρηση και ανάπτυξη του συναλλακτικού κυκλώματος της
γ) προβολή της και των προϊόντων – υπηρεσιών της μέσω της προβολής και διαφήμισης, με αποτέλεσμα την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς του Ηρακλείου, αλλά και ευρύτερα στο Νομό της Κρήτης.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !