Για πελάτη μας με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ως Οργανισμός Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση», η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 169.035,71 € και ποσοστό ενίσχυσης 40 %.

Το επενδυτικό σχέδιο υποβλήθηκε με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιχείρησης, όσον αφορά το κομμάτι των κτιριακών εγκαταστάσεων, το κομμάτι του εξοπλισμού και του προσωπικού της, με σκοπό της αύξηση των πελατών και των κερδών της!

Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση θα προχωρήσει σε:

 • Κτιριακές εργασίες όπου εκεί θα συμπεριληφθούν κάθε είδους καθαιρέσεις, τοιχοποιίες από μεταλλικό σκελετό και γυψοσανίδες, σοβάδες, θερμομονώσεις, ηλεκτρολογικές εργασίες και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ψευδοροφές με κρυφό φωτισμό, αντικατάσταση κουφωμάτων και αντικατάσταση εσωτερικών πορτών της επιχείρησης.
 • Προμήθεια ερμαρίων τοίχου, ραφιών που σκοπό έχουν την φύλαξη και αποθήκευση αρχείων και εγγράφων που απαιτεί η δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Κατασκευή reception η οποία θα εξυπηρετεί ως μια θέση εργασίας, προμήθεια καρεκλών γραφείου, καρεκλών συνεδριάσεων και κατασκευή τραπεζιού συνεδριάσεων.
 • Προμήθεια συστήματος ψύξης-θέρμανσης και αντικατάσταση του φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led.
 • Πρόσληψη νέου προσωπικού και συγκεκριμένα 3 νέων εργαζομένων.

Τέλος, οι επενδυτικοί στόχοι που έχει ορίσει η επιχείρηση κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης είναι οι εξής:

 • Καινοτομία και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών με την χρήση των νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με την χρήση GREEN εξοπλισμού.
 • Αύξηση της αναγνωσιμότητας του brand name και των υπηρεσιών της ως Organic Products Certification Agency.
 • Αύξηση της πελατειακής βάσης της επιχείρησης.
 • Αύξηση της απασχόλησης με την στελέχωση νέου προσωπικού.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !