Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 199.593,41 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  99.796,70 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !

Η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών ( ΚΤΕΟ ) υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο,
επιδιώκοντας την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, τον εκσυγχρονισμό της, με στόχο την αύξηση των πελατών της και των κερδών της !

Κατά την υλοποίηση του έργου προχώρησε σε προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, όπως Φρενόμετρο, Συγκλισιόμετρο, Αναλυτή Καυσαεριών, Στροφόμετρο Ηλεκτρικό, Ρυθμιστή φώτων, Αμορτισερόμετρο, Ζογόμετρο και Γρύλλο ενδιάμεσο.
Ακόμη, προχώρησε σε Σχεδιασμό και κατασκευή νέας ιστοσελίδας για την επιχείρηση, με σκοπό την διαφήμιση της.
Και τέλος, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !