Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 52.480,00 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  26.240,00 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !

Η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα και ψυγεία υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο,
επιδιώκοντας την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, τον εκσυγχρονισμό της και την αύξηση του πελατολογίου της, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της και του περιθωρίου κέρδους της !

Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των μεταφορών εθνικώς και διεθνώς προσφέρει η εταιρεία αυτή υπηρεσίες με τον καλύτερο δείκτη κόστους προς όφελος των πελατών της.
Οι υπηρεσίες της αφορούν τον χώρο των μεταφορών και πιο συγκεκριμένα στην μεταφορά όλων των εμπορευμάτων που μπορεί να παραχθούν από τον άνθρωπο.
Η διοίκηση της επιχείρησης επένδυσε στην αγορά νέου βυτίου, το οποίο θα βοηθήσει στις μεταφορές και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών λόγω της μεγάλης χωρητικότητας που έχει 35.500 λίτρα.
Η αγορά ενός νέου μεταφορικού μέσου- Τράκτορα ενίσχυσε δυναμικά τον στόλο της εταιρείας.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !