Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, εντός του προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 84.858,43 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  42.429,22 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !
Η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ιατρικών ειδών και μηχανημάτων, όπως και φαρμακευτικών ειδών, ορθοπεδικών οργάνων, συσκευών και εργαλείων υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο, με σκοπό την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της, τον εκσυχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού της και την αύξηση της λειτουργικότητας του χώρου, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την αύξηση των πωλήσεων της !
Η επένδυση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των δαπανών που αφορούσαν :
  • Κτιριακές εργασίες, όπως νέες γραμμές φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, νέες γραμμές δικτύων και νέα δομημένη καλωδίωση ίντερνετ και τηλεφωνίας
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, όπως επενδύσεις, ράφια, πάνελ, πάγκοι γραφείου, ραφιέρες μελαμίνης, βιβλιοθήκη, πάγκοι εργασίας, κολώνες και βραχίονες
  • Εξοπλισμός και συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως  αποξήλωση και εγκατάσταση νέων κλιματιστικών
  • Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ, όπως φωτοτυπικό πολυμηχάνημα, laptop, οθόνες, UPS, radar, ασύρματες σειρήνες, καλωδιώσεις
  • Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού
  • Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
  • Προμήθεια νέου φορτηγού για την άμεση μεταφορά εμπορευμάτων
  • Προβολή και Προώθηση της επιχείρησης μέσω google ads