Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, εντός του προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 106.315,41 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση  68.505,02 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !
Η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την τυποποίηση και το χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και λειτουργικότητας της, όπως και της ανταγωνιστικότητας της.
Η επένδυση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των δαπανών για την αγορά νέων μηχανημάτων και επέκταση του παραγωγικού εξοπλισμού της επιχείρησης, και συγκεριμένα :
  • Βιομηχανικός εκτυπωτής συνεχούς εκτόξευσης μελάνης με εγκατάσταση και προσαρμογή σε μεταφορικό σύστημα
  • Μηχάνημα συσκευασίας , η οποία θα βοηθήσει στο εκσυγχρονισμό της γραμμής παραγωγής, και θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας αυξάνοντας τις χονδρικές πωλήσεις.
  • Ζυγός αδιάβροχος, ακριβείας, κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Μετρητής τροποποιημένης ατμόσφαιρας,για την ακριβή μέτρηση και ανάλυση της περιεκτικότητας οξυγόνου σε συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας
  • Επιπρόσθετος εξοπλισμός μηχανήματος συσκευασίας, εξαρτήματα όπου είναι απαραίτητα για την λειτουργεία του μηχανήματος. Το μηχάνημα αυτό θα βελτιώσει την γραμμή παραγωγής και θα επιφέρει μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα για το χονδρικό εμπόριο .
Ακόμη,
  • Εγκατέστησε εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα θεωρείται το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το σύστημα παρακολούθησης που διαθέτει δίνει στον ιδιοκτήτη κάθε είδους επιχείρησης πληροφορία στο μέγιστο βαθμό, και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων.
  • Και, τοποθέτησε την εφαρμογή συστήματος ασφαλείας τροφίμων. Ένα πρότυπο αναγνωρισμένο, το οποίο πιστοποιεί την ασφάλεια και την ποιότητα επεξεργασμένων τροφίμων και των διαδικασιών παραγωγής.
  • Τέλος, έλαβε επιδότηση για το μισθολογικό κόστος για μία νέα πωλήτρια και δύο εργατοτεχνίτες για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και την αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εταρείας.