Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες – κατά σειρά υποβολής- τριάντα (30) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Ειδικότερα, είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 349.659,00 € εγκρίνονται και έξι (6) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 163.151,07 € με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 83.980,02 € απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εξακόσια σαράντα πέντε (1.645) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 23.708.647,34 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται στις 2.243 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 32.854.593,87€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 63.581.339,57€.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά Άρθρα