Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα των προτάσεων που απευθύνονται τόσο σε οργανισμούς όσο και σε επιχειρήσεις και αναμένονται να ανοίξουν μέχρι το τέλος του έτους.

Οι δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν σύμφωνα με τον δημοσιευμένο προγραμματισμό και απευθύνονται σε επιχειρήσεις είναι οι εξής:

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
  • Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Συνολικός προϋπολογισμός: €190 εκατ.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 4ο τρίμηνο 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
  • Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Συνολικός προϋπολογισμός: €160 εκατ.
  • Ημερομηνία έναρξη υποβολής αιτήσεων: 4ο τρίμηνο 2023

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα