Νέα Προγραμματική Περίοδος

“ΕΣΠΑ 2021-2027”

Τα αναμενόμενα Προγράμματα

Οκτώ νέα προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και θα έχουν ως στόχο την προώθηση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, τη δημιουργία clusters και την εξειδίκευση των εργαζομένων.

Προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ είναι η χρηματοδότηση υφιστάμενων αλυσίδων αξίας οι οποίες περιλαμβάνουν δυναμικούς κλάδους με τάση για εξωστρέφεια, όπως ενδεικτικά είναι:

 • ο τουρισμός
 • η αγροδιατροφή
 • η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)
 • η ανακύκλωση
 • οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Η εκταμιεύσεις των ποσών για την εκκίνηση των προγραμμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των πρώτων μηνών του 2022, ενώ τα συνολικά κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 αντιστοιχούν σε σχεδόν 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την ΕΕ (κοινοτική συμμετοχή) και τα 5,3 δισ. ευρώ από τη χώρα μας (εθνική συμμετοχή).

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσα από επιδοτήσεις για τους εξής τομείς:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις (π.χ. λογισμικό και συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, εξ’ αποστάσεως εργασίας, ψηφιακού γραφείου, digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.α.). Προϋπολογισμός: 375.000.000€
 • Επιχειρησιακή εξοικονόμηση – Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων διανομής κλπ. Προϋπολογισμός: 450.000.000€
 • Ηλεκτροκίνηση η οποία θα ενισχυθεί μέσω της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε όλη τη χώρα σε κομβικά σημεία όπως αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κ.α. καθώς και μέσω της αντικατάστασης των ρυπογόνων επαγγελματικών οχημάτων και ταξί, με ηλεκτρικά. Προϋπολογισμός: 100.000.000€
 • Εκσυγχρονισμός τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της παροχής επιδότησης για ανακαίνιση σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους καθώς κα μέσω επενδύσεων σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα, αφορά σε επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο ορεινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός και καταδυτικός τουρισμός. Επίσης ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα στις παραλίες Προϋπολογισμός: 100.000.000€
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα που θα επιτευχθεί μέσω της υποστήριξης των επιχειρήσεων για αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού (Xband Meteorological Radar, Telemetry & Remote-Control Stations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κλπ.), της ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.), καθώς και μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. πλατφόρμα έκδοσης πιστοποιητικών για εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων). Προϋπολογισμός: 500.000.000€
 • Έξυπνη μεταποίηση η οποία θα ενισχυθεί μέσω της επιδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και του εκσυγχρονισμού των υποδομών τους.
 • Εξοικονόμηση και αφαλάτωση του νερού. Η επιδότηση θα αφορά σε επιχειρήσεις και στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού. Προϋπολογισμός: 50.000.000€
 • Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών με εξοπλισμό, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθούν οι εξαγωγές, καθώς και οι θέσεις εργασίας στον τομέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικότερες πληροφορίες καθώς και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον ώστε να σας ενημερώσουμε όταν προκηρυχθούν τα νέα προγράμματα.

Η εταιρεία μας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  από τα καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη που διαθέτει.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά Άρθρα