Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021

 Ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, μετά την 1η Μαρτίου με σχετική διαβούλευση για την προδημοσίευση του προγράμματος.

Τι είναι λοιπόν το Υπόμετρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ,είναι η έγκαιρη δήλωση εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ 2021) έως τις 22/6/2021.

Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση των εν δυνάμει νέων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων τους και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών οι οποίοι θα εφοδιαστούν με τα κατάλληλα προσόντα και γνώσεις με το πέρας της στήριξης. Παράλληλα η κίνηση αυτή αποτελεί κίνητρο για τους νέους για την παραμονή και διαβίωση σε αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη μείωση της αστικοποίησης.

Οικονομική Ενίσχυση Ύψους: 40.000 €

 Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:

 • Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
 • Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου. 4.1.3.
 • Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 4.1.4.
 • Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
 • Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
 • Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος είναι επαγγελματίας αγρότης

Πως επωφελείται ο νέος αγρότης;

Αναγκαίο κίνητρο αποτελεί η παρούσα ενίσχυση, ενώ καλύπτει πιθανούς ενδοιασμούς και ανησυχίες ορισμένων υποψηφίων για το ξεκίνημα του επαγγέλματος. Το βασικό ποσό αναμένεται να είναι 35.000 €  επί του οποίου υπολογίζονται προσαυξήσεις ύψους 2.500 € για κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις όπως αναφέρεται στην ανάρτηση διαβούλευσης προδημοσίευσης. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €, η κατάθεση του οποίου χορηγείται σε δύο δόσεις, με την πρώτη να είναι άμεση (με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο), ύψους 70% (24.500 €) της συνολικής επιδότησης και τη δεύτερη με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋποθέσεις ένταξης:

Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα «Νέων Αγροτών» είναι η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) με ελάχιστο όριο σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί 14.000 €. Σύμφωνα με τα υπάρχων δεδομένα παραθέτουμε παρακάτω μία πιλοτική προσέγγιση υπολογισμού της ελάχιστης τυπικής απόδοσης ανάλογα με τις σημαντικότερες καλλιέργειες της περιοχής εκφρασμένη σε στρεμματική έκταση ή ζωικό κεφάλαιο αναλόγως.

Επιλέξιμες Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

 • Κτηνοτροφία
 • Θερμοκηπιακές καλλιέργειες
 • Δενδρώδεις καλλιέργειες
 • Αμπελουργία
 • Μελισσοκομία
 • Οπωροκηπευτικά

Oι δεσμέυσεις των δικαιούχων είναι:

 • Να υποβάλουν και να εκτελέσουν με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο
 • Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Να επιτύχουν αύξηση της τυπικής απόδοσης κατά τουλάχιστον 20% ,με την ολοκλήρωση του σχεδίου.
 • Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ, από το 2021 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους παρακολουθώντας σεμινάριο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

H εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή και την παρακολούθηση της πρότασης σας, με γνώμονα πάντα το καλύτερο για εσάς…. Βρισκόμαστε δίπλα σας σε κάθε νέο ξεκίνημα.

 

Eπικοινωνήστε μαζί μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα  απαντήσει σε όλες σας τις απορίες. 

Σχετικά Άρθρα