Σχεδιασμός Λειτουργικών & Πληροφοριακών Συστημάτων

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης παρέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχειρίζονται οι οργανισμοί αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης περιλαμβάνουν τρεις βασικές πηγές: ανθρώπους, τεχνολογία και πληροφορία.

Η επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της λόγω των αναφορών εσόδων, της επίδοσης των εργαζομένων κ.α. Έτσι επιτυγχάνεται η βελτιώση των επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών της. Επίσης δίνει μία γενική εικόνα της επιχείρησης και λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και προγραμματισμού.

Η διαθεσιμότητα των δεδομένων των πελατών και η ανάδραση (feedback) βοηθούν την επιχείρηση να οργανώνει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες με βάσει τις ανάγκες του πελάτη. Η αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων των πελατών βοηθά την επιχείρηση στο να κάνει άμεσες δραστηριότητες σε marketing και προώθηση.

Οι πληροφορίες θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό «προσόν» για κάθε επιχείρησης στον μοντέρνο ανταγωνιστικό κόσμο. Ο καταναλωτής αγοράζει συμφώνα με τις τάσεις που επικρατούν και οι συμπεριφορές τους μπορούν να προβλεφθούν αναλύοντας τις πωλήσεις και τις αναφορές εσόδων.

Μπορούμε να συνεργάστουμε σε ενα πλαίσιο υπηρεσίων:

Ζητήστε προσφορά

Μελέτη & Αξιολόγηση & Σχεδιασμός Συστημάτων Διαδικασιών

Συστήματα προγραμματισμού & ελέγχου

Κοστολογικά μοντέλα διαχείρισης

Συστήματα Διοίκησης

Προϋπολογισμός και απολογιστικός έλεγχος

Ταμειακός προγραμματισμός

Διαχείριση αποθεμάτων