Υπηρεσίες

Οικονομική Διεύθυνση & Συμβουλευτική Υποστήριξη

περισσότερα

Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης οφειλών & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Απέναντι στις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας, με τις διαρκείς μεταβολές, ενδυναμώνουμε το οικονομικό τμήμα των επιχειρήσεων-πελατών μας.

περισσότερα

Λογιστική & Φορολογική Υποστήριξη Νομικών Οντοτήτων

Οι έντονες και συνεχείς εξελίξεις στον εργασιακό τομέα δεν απαιτούν μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες με διαρκή ενημέρωση στις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές.

περισσότερα

Ανάπτυξη επιχειρήσεων- Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Η CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων, από την υποβολή, την παρακολούθηση έως και την τελική επαλήθευση των έργων, μπορεί να παρέχει όλες τις ιδέες, τις λύσεις και τις συμβουλές

περισσότερα