Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών

Σκοπός της δράσης 

Η προετοιμασία 25.000 ανέργων 18-29 ετών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης στην ΔΥΠΑ.

Ωφελούμενοι

Άνεργοι 18-29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται κατά την υπόδειξή τους μέχρι την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση.

Διάρκεια προγράμματος

Η προεργασία διαρκεί  7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες μηνιαία, το 100% του νόμιμου κατώτατου μισθού.
Επιπρόσθετα, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Προϋπολογισμός 

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 200 εκ. €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» στην Προτεραιότητα 5 «Απασχόληση των Νέων (18-29 ετών) ΕΑΕΚ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης)».

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !