Ανακοινώνεται ότι στις 22.03.2024 θα ολοκληρωθεί η δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στην Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και συγκεκριμένα στις Δράσεις «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Επισημαίνουμε ότι η προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων έγινε στις 15.02.2023 με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων την 23.02.2023.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 2.713 αιτήσεις με Δημόσια Δαπάνη 108.612.350€ και έχει ήδη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 2.499 αιτήσεων με συνολική Δημόσια Δαπάνη 96.860.652€, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.751 αιτήσεις με Δημόσια Δαπάνη 51.287.026€. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υπολοίπων αιτήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις στην συγκεκριμένη Δέσμη Δράσεων, αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής.