Παράταση στις κυρώσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας/ ΚΑΔ της επιχείρησης  στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47)», ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

Ωστόσο για τους ανωτέρω κλάδους, οι διοικητικές κυρώσεις του που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επιβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2024. Το μέτρο είναι υποχρεωτικό.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην επιχείρησή σας.

Σχετικά Άρθρα