ΓΕΦΥΡΑ 2: Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων επιχειρήσεων έως 90%

Παράταση στις αιτήσεις

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Γέφυρα 2 ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών: Άλλη μια ευκαιρία θα δοθεί σε χιλιάδες επαγγελματίες να διεκδικήσουν επιδότηση που φτάνει έως και το 90% της δόσης των επιχειρηματικών τους δανείων. Ήδη πάντως σχεδόν 25.000 επαγγελματίες έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να λάβουν το «δώρο» του κράτους που καλύπτει έως και το 90% της δόσης για διάστημα 8 μηνών.

Έως τις 31 Μαΐου θα παραμείνει ενεργή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης δόσεων επιχειρηματικών δανείων: Η αρχική προθεσμία έληξε 9 Μαΐου, αλλά το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει άλλη μία –τελευταία ευκαιρία- στους επαγγελματίες που θα θελήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα 2. Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης είναι απλή, χωρίς να χρειάζεται συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους, έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019 και παρέχει κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων (τόκους και κεφάλαιο), για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90% για τους συνεπείς δανειολήπτες και έως 80% για τις επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές .

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης, την διαδικασία συμπλήρωσης των εγγράφων αλλά και την επικοινωνία με την τράπεζα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας!

Επικοινωνήστε μαζί μας, και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, θα απαντήσει σε όλες σας τις ερωτήσεις.

Οι επιχειρήσεις-οφειλέτες, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμες, πρέπει:

  • Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην έχουν άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για το δάνειο.
  • Να μην έχουν ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο. Κατά συνέπεια εξαιρούνται από το πρόγραμμα:

– Οι χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΤΕΠΙΧ, Ταμείο Εγγυοδοσίας, ΤΕΜΠΜΕ, ΤΑΕ κ.α.),

– Οι χρηματοδοτήσεις με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και

– Οι χρηματοδοτήσεις μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων ευρωπαϊκών φορέων (COSME, InnovFin, EaSI, PF4EE κ.α.)

  • Να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
  • Να μη θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις
  • Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.
  • Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

Αναλυτικά οι πίνακες με τα κριτήρια χαρακτηρισμού δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας :

Σχετικά Άρθρα