ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟ – ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Όχι Πρακτική)

Πλήρης απασχόληση

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

εταιρία CRITIDA BUSINESS & FINANCIAL CONSULTINGS , εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, και της λογιστικής, αναζητεί στο πλαίσιο της εσωτερικής οργάνωσης, τελειόφοιτο –απόφοιτο οικονομικής σχολής, χωρίς προϋπηρεσία, για μόνιμη και πλήρη απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Εξωτερικές εργασίες στην Αθήνα όπως σε δημόσιες υπηρεσίες , εφορίες ,τράπεζες οργανισμούς και κάθε είδους έκτακτη εργασία

 • Λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης, των στελεχών, των υπόλοιπων υπαλλήλων και των πελατών και εξωτερικών συνεργατών

 • Διαχειρίζεται και δρομολογεί εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, emails και μηνύματα με ακρίβεια

 • Συντάσσει emails, reports, memos για λόγους εσωτερικής ή εξωτερικής επικοινωνίας

 • Αρχειοθέτηση εγγράφων βάση οδηγιών

Δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης γνώσεων και δυνατοτήτων σε ένα αρκετά φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα μηχανής, ΙΧ (χωρίς απαραίτητα δικό του μέσον)

 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία)

 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Δεξιότητες multitasking και διαχείρισης χρόνου

 • Καλή γνώση και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint)

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@critida.com