Υποχρεωτική Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών έως 31/7/2023 για τις επιχειρήσεις

Χρονοδιάγραμμα και Ενδεχόμενη Παράταση των Προθεσμιών

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2023, το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα όριζε πως μέχρι τις 30/06/2023 θα ολοκληρωνόταν η υποχρεωτική αναβάθμιση περίπου 400.000 ταμειακών μηχανών για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000€ και μέχρι τις 31/07/2023 για τις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις 100.000€.

Παράλληλα, μέχρι τον Οκτώβριο 2023 προβλεπόταν να έχει ολοκληρωθεί η απόσυρση και η αντικατάσταση περίπου 140.000 παλαιών φορολογικών μηχανισμών με νέους μηχανισμούς που θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ωστόσο σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19/06/2023 μεταξύ του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπηρεσιακών στελεχών του οργανισμού και εκπροσώπων παρόχων των φορολογικών μηχανισμών, των EFT/POS και των εταιρειών παροχής λογισμικού τιμολόγησης για λιανικές πωλήσεις, κρίθηκε σκόπιμη η επανεξέταση του σχετικού χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία της μετάβασης των επιχειρήσεων στην υποχρεωτική διασύνδεση ECR με EFT/POS.

Ειδικότερα, στη συνάντηση αναφέρθηκε ότι μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των λογισμικών αναβάθμισης για 50 τύπους ταμειακών μηχανών, που αντιστοιχούν σε 220.000 ταμειακές μηχανές, δηλαδή στο 55% των ταμειακών μηχανών που λειτουργούν στην αγορά και παράλληλα έγινε αναφορά και καταγραφή των σημαντικών τεχνολογικών προκλήσεων του έργου.

Βάσει αύτων, έγινε πλήρως αντιληπτή η ανάγκη επέκτασης του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των συστημάτων και διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, ο οποίος θα καθορισθεί σε συνεργασία με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.