Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, εντός του προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 184.500,00 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 91.665,24 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !
Η επιχείρηση με αντικείμενα δραστηριότητας την κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο οικοδομικών και κατασκευαστικών υλικών στόχευσε στην αναβάθμιση και επέκταση του στόλου της, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και λειτουργικότητας της.
Η επένδυση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των δαπανών για αγορά δύο τεμαχίων καρότσας τριαξονικής επικαθήμενης και ενός φορτηγού επαγγελματικού τράκτορα.