Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, εντός του προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 162.791,03 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 81.395,52 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !
Η επιχείρηση με δραστηριότητα στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου σιδήρου, χρωμάτων, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού για εγκαταστάσεις θέρμανσης στόχευσε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση πελατών της και στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος της.
Η επένδυση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των δαπανών για νέες κτιριακές υποδομές για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης όπου εμπεριείχε εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και τον εξοπλισμό όπως πάγγους εξυπηρέτησης χρωματοπωλείου, σταντ προβολής προϊόντων, συρταριέρες και ντουλάπια, προστατευτικά και διαχωριστικά plexiglass.