Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, εντός του προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 172.007,30 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 86.003,65 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !
Η επένδυση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των δαπανών για την κατασκευή ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών ( Ι.ΚΤΕΟ ) .
Συγκεκριμένα, η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και της όλης υποδομής για την λειτουργία του Ι.ΚΤΕΟ που πραγματοποιήθηκε, περιλάμβανε :
Εξωτερικές τοιχοποιίες, εσωτερικές τοιχοποιίες, υγρομόνωση δάπεδων επί εδάφους, θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών, ύδρευση, σωληνώσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εξωτερικά κουφώματα, εσωτερικά κουφώματα,  πόρτες εισόδου εξόδου οχημάτων,   επιχρίσματα εξωτερικά, επιχρίσματα εσωτερικά, χρωματισμούς και πλήρη αυτοματοποιημένη γραμμή επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό λειτουργίας, το οποίο εμπεριέχει φρενόμετρο επιβατικών και ελαφριών φορτηγών.