Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ”Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 126.628,59 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 63.314,30 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !
Η επένδυση αυτή αφορούσε την ίδρυση επιχείρησης ενοικίασης επιπλωμένων τουριστικών διαμερισμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης και την ενίσχυση των δαπανών κατά την υλοποίηση του έργου. Οι δαπάνες εμπεριείχαν κτιριακές εργασίες, εργασίες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των εγκαταστάσεων , αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και έξοδα ψηφιακής προβολής.