Για πελάτη μας με ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων , δυναμικότητας 705 κλινών υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προυπολογισμό 398.709,60 € και ποσοστό ενίσχυσης 50 %. Το επενδυτικό σχέδιο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, την αναβάθμιση του ενεργειακά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του.