Για πελάτη μας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων, υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προυπολογισμό 997.485,60 € και ποσοστό ενίσχυσης 50 %.

Το επενδυτικό σχέδιο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και την προμήθεια νέων ηλεκτρικών και συμβατικών επιβατικών οχημάτων, τα οποία θα προστεθούν στον υφιστάμενο στόλο και θα αυξήσουν την δυναμικότητα της επιχείρησης.

Στις κτιριακές εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή τοίχου περίφραξης, η θερμοπρόσοψη του κτιρίου, η προμήθεια και εγκατάσταση νέων κουφωμάτων, η προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων για εσωτερικούς χώρους γραφείων, η νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση στο κτίριο της επιχείρησης.