Για πελάτη μας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων, υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προυπολογισμό 997.485,60 € και ποσοστό ενίσχυσης 50 %.

Το επενδυτικό σχέδιο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και την προμήθεια νέων ηλεκτρικών και συμβατικών επιβατικών οχημάτων, τα οποία θα προστεθούν στον υφιστάμενο στόλο και θα αυξήσουν την δυναμικότητα της επιχείρησης.

Στις κτιριακές εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή τοίχου περίφραξης, η θερμοπρόσοψη του κτιρίου, η προμήθεια και εγκατάσταση νέων κουφωμάτων, η προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων για εσωτερικούς χώρους γραφείων, η νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση στο κτίριο της επιχείρησης.

Οι επενδυτικοί στόχοι της επιχείρησης κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης είναι οι κάτωθι:

  • Περαιτέρω ενίσχυση της επιχείρησης ως οικονομικά βιώσιμης, η οποία θα συμβάλει στο βαθμό που της αναλογεί στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την απασχόλησή τους στη μονάδα
  • Δημιουργία πολλαπλασιαστικών πλεονεκτημάτων για την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων της περιοχής που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα
  • Ενίσχυση και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μέσω μιας αναβαθμισμένης μονάδας που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
  • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
  • Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας
  • Επέκταση της δυναμικότητας της επιχείρησης
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης
  • Εργασιακό περιβάλλον ευχάριστο για τους εργαζόμενους, τους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας !