Στέλιος Ανδρεαδάκης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
Λογιστής Α’ Τάξης