ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υπεύθυνος λογιστηρίου ζητείται από την εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων CRITIDA BUSINESS & FINANCIAL CONSULTING, εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, και της λογιστικής, στο κέντρο του Ηρακλείου με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Καταχώριση παραστατικών εξόδων και παγίων (Β & Γ κατηγορίας)

 • Διαχείριση μισθοδοσίας και ασφαλιστικών θεμάτων

 • Διαχείριση φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, κλπ)

 • Συμφωνίες υπολοίπων, συμψηφισμοί & συμψηφιστικά έγγραφα

 • Ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών μέσα από τακτικές επισκέψεις για την τρέχουσα οικονομική και φορολογική πορεία τους, καθώς και για τις οφειλές τους σε ασφαλιστικούς και λοιπούς δημόσιους φορείς

 • Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης

 • Πολύ καλή γνώση λογιστικής παρακολούθησης εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία

 • Πολύ καλή γνώση παρακολούθησης μισθοδοσίας (Έκδοση μισθοδοσίας, προετοιμασία και υποβολή ΑΠΔ και ΦΜΥ, Προσλήψεις και Αποχωρήσεις προσωπικού, Διαχείριση Εργάνη)

 • Γνώση χειρισμού προγραμμάτων Epsilon Νet (λογιστική και μισθοδοσία) και Soft One  (εμπορική και λογιστική διαχείριση)

 • Επιθυμητή γνώση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων – Ε9

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και ΜS Office

 Εργατικότητα, συνέπεια και οργανωτικότητα.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@critida.com